Lap bao cao xa thai va giay phep xa thai co moi quan he gi?

Lập báo cáo xả thải và giấy phép xả thải có mối quan hệ gì?

Báo cáo xả thải vào nguồn nước là một trong những điều kiện bắt buộc khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ muốn gia hạn giấy phép xả thải . Vậy giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? Bài viết dưới đây của Môi trường Lighthouse sẽ giải đáp ngay các thắc mắc trên cho mọi người.

Báo cáo xả thải bao gồm gì?

Tại sao bắt buộc lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước?

Dựa theo giấy phép xả thải đã được cấp, siêu thị nên lập báo cáo tình hình xả thải để báo cáo tình hình hoạt động xả thải vào nguồn nước của doanh nghiệp theo từng thời khắc nhất định. Dựa theo các thông tin trong báo cáo, các cơ quan quản lý sẽ dựa vào đó để theo dõi, quản lý, kiểm tra và điều chỉnh nguồn nước ưa thích với các tiêu chuẩn không vượt quá ngưỡng cho phép, đồng thời tránh và ngăn chặn các tác động của nước thải đối với nguồn tiếp nhận.Quy trình thực hiện báo cão xả thải gồm những gì?

 • Tiến hành khảo sát và thu thập thông tin về công trình sở hữu những dữ liệu trong việc lập báo cáo
 • Đo đạc, lấy mẫu, xác định vị trí các điểm quan trắc lấy mẫu
 • Phân tích và kiểm tra chất lượng nguồn nước tại dự án
 • Bản vẽ biểu lộ hệ thống công trình xử lý nước thải
 • Xác định những nguồn gây ô nhiễm
 • Đề xuất phương án và giải pháp hạn chế chừng độ ô nhiễm
 • Lấy loại và lập sơ đồ khảo sát
 • Hoàn thành hồ sơ báo cáo
 • Trình nộp lên cơ quan quốc gia mang thẩm quyền phê duyệt

Một số giấy tờ nên chuẩn bị để lập báo cáo tình hình xả thải

 • Kết quả phân tách chất lượng nguồn nước nơi thu nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý.
 • Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa.
 • Báo cáo thuyết minh, bản vẽ bề ngoài hệ thống xử lý nước thải.
 • Sổ lưu lượng theo dõi lưu lượng xả thải
 • Các giấy tờ khác với liên quan.

Tần suất lập báo cáo

 • Báo cáo tình hình xả thải được lập mang tần suất 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12 hoặc một năm/lần tùy theo quy định của cơ quan.
 • Việc quan trắc chất lượng nguồn nước sẽ được đánh giá lần lượt 6 tháng/lần nhằm thu thập và phân tách thông tin để đưa vào nội dung báo cáo.

Giấy phép xả thải và các thông tin liên quan

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là 1 dòng giấy phép tài nguyên nước mà các cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản ví như muốn khởi đầu hoạt động thì bắt buộc được cơ quan nhà nước cấp cho. Trong giấy phép sẽ là các điều buộc tuân theo về việc xả nước nhằm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân hay tổ chức có liên quan, song song bảo vệ sức khỏe của người dân.

Các đối tượng nên lập lại hồ sơ xả thải vào nguồn nước

Khi thay đổi hay điều chỉnh các nội dung như sau thì những cá nhân và đơn vị bắt buộc cần làm cho lại giấy tờ xả thải mới:

 • Tên chủ giấy phép
 • Nguồn thu nạp nước thải
 • Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
 • Thay đổi những thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép.

Vi phạm những quy định trong xả thải sẽ bị phạt, đình chỉ hoạt động (cụ thể trong NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004) ko kể ấy buộc phải cần khắc phục hậu quả.

Buộc cần thực hành những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người mang thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối có các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối mang các vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tách dòng môi trường trong ví như sở hữu vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn khoa học môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối có những vi phạm quy định tại Điều này.

Thời hạn của giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được phê duyệt gia hạn đa dạng lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm. Tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn hấp thụ cũ buộc phải còn hiệu lực ít ra 3 tháng.

Để được cấp giấy phép này, bạn phải lập báo cáo xả thải và đây là tiền đề để quá trình được thông qua nhanh chóng nhất. Vì vậy, có thể thấy giữa giấy phép xả thải và báo cáo xả thải có mối quan hệ đặc biệt quan trọng.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
 • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí những điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải).
 • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.


 • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
 • Phân tích, đánh giá thúc đẩy của hiện trạng xả nước và đề nghị những phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn hấp thu do xả nước thải.
 • Lập những lược đồ khảo sát, lấy mẫu.
 • Tổng hợp số liệu, hoàn tất báo cáo, đề án.
 • Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan quốc gia theo quy định.

Hồ sơ buộc phải thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước tất nhiên quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối sở hữu nếu chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải tất nhiên quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối sở hữu trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp thụ tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với nếu đang xả nước thải. Thời điểm lấy dòng phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Trường hợp chưa với công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong quá trình chuẩn bị đầu tư ).
 • Đối mang những trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn hấp thụ phải mang bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Qua bài viết trên, Môi trường Lighthouse hy vọng đã giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của báo cáo xả thải  giấy phép xả thải cũng như mối quan hệ quan trọng giữa 2 loại giấy tờ này. Nếu cần tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến mối trường, các bạn nhớ đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Nguồn bài viết: baomoi365.com

----Dịch vụ SEO Tổng Thể UAE Media-----
UAE DIGITAL MARKETING AGENCY
- Dịch Vụ Mang Đến Sự Hài Lòng

- Địa chỉ: 58/234 Âu Cơ, p9, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Website: www.uae.com.vn
- Email: [email][email protected][/email]
- Hotline kinh doanh: 0334 07 2727

Nhận xét